مرکز صدای مشتریان شرکت پیشگامان پالایش نیروانا: در راستای اصول مشتری مداری و با هدف تعامل موثر و گسترده تر شرکت پیشگامان پالایش نیروانا با مشتریان خود راندازی شده است. این مرکز با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب، استفاده از بروز ترین سامانه های ارتیاطی و دانش ارتیاط با مشترین آماده خدمت رسانی به مشتریان گرامی است.

اهداف مرکز:

 • گسترش ارتباط دو سویه با مشتریان
 • بهبود روابط میان شرکت و مشتریان
 • سنخش سطح رضایتمندی مشتریان
 • شناسایی خواسته ها و نیازهای مشتریان
 • مدیریت شکایات مشتریان

مهم ترین وضایف مرکز:

 • دریافت صدای مشتریان(نظرات، انتقادات، پیشنهادات)
 • دریافت، ثبت، پیگیری و به نتیجه رساندن شکایات مشتریان
 • دریافت، تحلیل، یکپارچه سلزی و بهبود تجربه مشتریان
 • اطلاع رسانی به مشتریان
 • سنجش دوره ای سطح رضایتمندی مشتریان

برنامه های مرکز:

 • انجام نظر سنجی های مستمر و ادواری از مشتریان
 • انجام تحقیقات بازار مشتری محور
 • توسعه کانال های ارتباطی با مشتریانبارگزاری فایل ها